Miecierzyn-SPSK
  Formularze zgłoszeniowe
 

Karta zgłoszeniowa dziecka do Katolickiego Gimnazjum Stowarzyszenia

Przyjaciół Szkół Katolickich w Mi

ęcierzynie

1. Imię dziecka …………………………………………………………………………………

2. Nazwisko dziecka …………………………………………………………………………...

3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….

4. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………….

5. Tel . kontaktowy …………………………………………………………………………..

6. Zapisuję dziecko :

·

Do klasy której ?

·

Do przedszkola

·

7. Dojazd tak/ nie

8. PESEL dziecka

9. Nazwisko i imiona rodziców

10. Czy rodzina? Pełna czy niepełna

(właściwe proszę podkreślić)

11. Data i podpis

Rodziców / prawnych opiekunów

Do kl. „0”
 
  przepraszamy za reklamy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=