Miecierzyn-SPSK
  Gimnazjum
 

 

Katolickie Gimnazjum SPSK
 

ZAPEWNIAMY:

bezpłatną naukę

uczestnictwo w programie "Szkoła bez przemocy"

przyjazny uczniowi proces edukacyjny

staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacyjnych

rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii, matematyki
i informatyki

bezpieczne środowisko szklone wolne od przemocy i agresji

system nauczania dwóch języków obcych

naukę w pracowniach bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne

bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

wymiany międzynarodowe

różne formy wychowania fizycznego

pomoc psychologiczną

kształcenie i wychowanie wspierające integralny rozwój ucznia

SZKOŁA GWARANTUJE UCZNIOM
proces edukacyjno wychowawczy, który:

prowadzi do rozwoju w wymiarze fizycznym, psychicznym, intelektualnym
i duchowym

różnicuje wymagania uwzględniając uzdolnienia i zainteresowania uczniów

wspiera uczniów w procesie zdobywania wiedzy poprzez zapewnienie konsultacji indywidualnych z każdego przedmiotu

wymiany międzynarodowe - szkoły Stowarzyszenia prowadzą współpracę międzynarodową ze szkołami 15 państw europejskich

KATOLICKI CHARAKTER SZKOŁY ZAPEWNIA

wsparcie w integralnym rozwoju własnej osobowości

uszanowanie oryginalności ucznia i niepowtarzalności jako osoby

dostrzeganie indywidualnych potrzeb

bezpieczne, przeniknięte duchem miłości i wolności środowisko szkolne

wychowanie patriotyczne, które cechuje szacunek do innych kultur
i narodów

odkrywanie obecności Boga i jego działania w otaczającym świecie

SZKOŁA GWARANTUJE RODZICOM:

wsparcie w trudzie wychowania

specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczną

życzliwą współpracę służącą dobru dziecka

ochronę i budowanie autorytetu rodziców

POSIADAMY PRAWA SZKOŁY PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY


 

 
  przepraszamy za reklamy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=